ลงทะเบียน แจ้งการบริจาค และรับ CYCT Thank Card donate-flood-south63

🙏❤️😊 ขอขอบคุณทุกกำลังใจ ที่ช่วยพาใต้ก้าวข้ามวิกฤตน้ำท่วม ก้าวผ่านช่วงวิกฤตไปด้วยกัน 🎈

.

🎈 จากการเปิดรับบริจาค 9 บาท พาใต้ก้าวข้ามวิกฤตน้ำท่วม 9 บาท พร้อมก้าวผ่าน ช่วงวิกฤตไปด้วยกัน โดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (www.facebook.com/550505118401886/posts/3418244018294634)

.

❌ ขอปิดรับบริจาค ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563(เปิดรับบริจาค 3 – 12 ธันวาคม 2563)

.

💰 ยอดเงินร่วมบริจาครวมทั้งสิ้น 23,349 บาท

.

* ทุกบาทสภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย นำไปช่วยเหลือทั้งทุนทรัพย์เครื่องอุปโภคบริโภคแล้วบางส่วน และจะนำไปช่วยเหลือต่อไป โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น