*** หากเจอพื้นที่ว่าง ระหว่างทำแบบสอบถาม ให้คุณเลื่อนจอขึ้นด้านบน เพื่อทำแบบสอบถามต่อ ***