ตราสัญลักษณ์ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล

สามารถดาวน์หลดได้อีกวิธีคือ
1) เข้า Facebook เพจ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย – The Children and Youth Council of Thailand
2) เข้าเมนู รูปภาพ > อัลบั้ม > แสดงท้งหมด > หาอัลบั้มชื่อ Logo สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

ในกรณีที่ระดับอำเภอ ตำบล ต้องการสร้างไฟล์ หรือแต่ละจังหวัดต้องการไฟล์คุณภาพสูง ไม่มีพื้นหลัง หรือปรับแก้ นำไปใช้งานอื่น ๆ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ของ สดย.ท. ไปแก้ไขชื่อจังหวัดได้ ที่นี่ (การใส่ชื่อให้ดูรูปแบบการใส่ชื่อภาษาอังกฤษด้วย : ของระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาษาอังกฤษจะไม่มี The นำหน้า)

สมารถปรับเปลี่ยนได้เพียงชื่อของแต่ละแห่งได้เท่านั้น เนื่องจากตรานี้เป็นตราสัญลักษณ์พระราชทาน จึงไม่สามารถแต่งเติม ดัดแปลง หรือแก้ไขใน ลักษณะใด ๆ ได้