สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังหมี
จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังหมี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังหมี โดยนายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอวังน้ำเขียว เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีศูนย์เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ เช่น การทำดินปลูก การทำสบู่ การทำน้ำสมุนไพร การทำร้านกาแฟ และร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของโรงเรียนวังหมีพิทยาคม
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน
ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวังหมีพิทยาคม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา