นายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
วาระ : พ.ศ. 2557 – 2561
IG : PPUNNAPATT_A   
ID LINE : PUNN.2010


นางสาวสุดารัตน์ ถาวร

อดีตรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
วาระ : พ.ศ. 2556 – 2561
โทรศัพท์ : 09 – 5553 – 5349
ID LINE : –


นายสุจริต กันชุม

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
วาระ : พ.ศ. 2555 – 2558
โทรศัพท์ : 06 – 4481 – 5732
ID LINE : Kaotoyz


นายภูเบศ จิตรจริง

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่
วาระ : พ.ศ. 2550 – 2554
โทรศัพท์ : 08 -7188 – 8741
ID LINE : 08 -7188 – 8741


ว่าที่ร้อยตรีหญิง ช่อคำ ขัดธิพงษ์

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
วาระ : พ.ศ. 2556 – 2558
โทรศัพท์ : 09 – 2454 – 1644
ID LINE : Chokham


นายเรวัฒ ชาติโล

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง
วาระ : พ.ศ. 2557 – 2561
โทรศัพท์ : 08 – 5257 – 7691
ID LINE : –


นายธีรพงศ์ สุขชุม

ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองระนอง
วาระ : พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
โทรศัพท์ : : 09 – 1825 – 6501
ID LINE : Benz.1122


นายพฤทธิ์อุกฤษฏ์ ช่างเรือนกุล

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพนมทวน
วาระ : พ.ศ. –
โทรศัพท์ : 09 – 2983 – 3020
ID LINE : –


นายแสนภูมิ เปลี่ยนศรี

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
วาระ : พ.ศ. 2554 – 2558
โทรศัพท์ : –
ID LINE: –


นายปริญญา ปลื้มจิต

ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร
วาระ : พ.ศ. 2560 – 2564
โทรศัพท์ : –
ID LINE : –


นายศักรินทร์ อักษรชู

อดีตคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
วาระ : พ.ศ. 2560 – 2564
โทรศัพท์ : 08 – 9972 – 3751
ID LINE : TATON1771


นายเฉลิมพันธ์ ธีระสมบูรณ์

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
วาระ : พ.ศ. 2557 – 2563
โทรศัพท์ : –
ID LINE : –


นายสุธี ชุดชา

รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
วาระ : พ.ศ. 2551 – 2564
โทรศัพท์ : : 09 – 2405 – 5962
ID LINE : : ball2545sutee


นางสาวทิตยา  ทองเอี่ยม

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่
วาระ : –
โทรศัพท์ : 09 8419 1703
ID LINE : 09 8804 1217
Facebook : Nam Thittiya Thongiam


นายซาการียา สนิ

รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี
วาระ : –
โทรศัพท์ : 08 0140 3808


สิบตำรวจเอก ปริญญา จิตต์คำ

ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท
วาระ : –


นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง

คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
วาระ : พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553
โทรศัพท์ : 08 5630 7699
Email : pam_club@hotmail.com


นางสาวปภัสสรา อินดี

แกนนำเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวังผู้ประสบปัญหาทางสังคม
วาระ : –
โทรศัพท์ : 09 2656 7245


นางสาวภาพตะวัน นิ่มมาระดี

รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
วาระ : –
โทรศัพท์ : 08 5105 0409
ID LINE : mymindyzz555


นางสาวรสา เต่าแก้ว

ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร
วาระ : –
โทรศัพท์ : 08 – 8171 – 6264


นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีษะเกษ
วาระ : พ.ศ.
โทรศัพท์ :
ID LINE


นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
วาระ : พ.ศ.
โทรศัพท์ :
ID LINE