Activity report

รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ประจำปีงบประมาณ 2564

Slide
- Activity Report -
Slide
- Activity Report -
Slide
- Activity Report -
Slide
- Activity Report -
previous arrow
next arrow

กิจกรรม/โครงการล่าสุด

รายการ มหัศจรรย์ พลังเยาวชนกาฬสินธุ์

📆 วันที่ : อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
📂 กิจกรรม :
ประเภทที่ 10 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

————————————————————————

รายการ จุดประกายวัยทีน

📆 วันที่ : อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564
📂 กิจกรรม :
ประเภทที่ 10 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี

————————————————————————

รายการ มหัศจรรย์ พลังเยาวชนกาฬสินธุ์

📆 วันที่ : อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564
📂 กิจกรรม :
ประเภทที่ 10 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

————————————————————————

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP

📆 วันที่ : อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
📂 กิจกรรม :
ประเภทที่ 7 อาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
📍 ผู้จัด : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

————————————————————————