TOPIC

กฎหมาย

แนวทาง

มาตรฐาน

องค์กรเอกชน

ฐานข้อมูล

NEW PROJECT

E – Learning

Activity report

กิจกรรมเยาวชนไทย ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร ในกิจกรรมเยาวชนไทย ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 รุ่นที่ 3 และมีการสอนวิธีการทำเจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

การดำเนินโครงการอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการวัดกรองอาการเบื้องต้นและวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะดำเนินกิจกรรม

ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


Block
Passing the experiencesนายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล


สิบตำรวจเอก ปริญญา จิตต์คำ
นางสาวสุดารัตน์ ถาวร

นางสาวสุดารัตน์  ถาวร
อดีตรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

การทำงานในฐานะของสภาเด็กและเยาวชนก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคได้
หากเด็กและเยาวชนที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว ไม่รู้จักการแบ่งเวลา หรือทุ่มเทกับการทำงานเกินไป จนหลงลืมว่าบทบาทและหน้าที่ของตนเองนั้นคืออะไร
ดังนั้นการเข้ามาทำงานในฐานะของสภาเด็กและเยาวชน ทุกคนจะต้องรับรู้ เข้าใจ และไม่หลงลืมว่าบทบาทของเด็กและเยาวชนคือการศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ และในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนเมื่อมีโอกาสก็เข้ามาทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ
ดังคำที่กล่าวไว้ว่า การศึกษาทำให้เรามีความรู้ กิจกรรมทำให้เราทำงานเป็น


Facebook : https://www.facebook.com/PloySSUR

#เรื่องเล่าจากพี่สู่น้อง
#No.4

Media

รายการคิดส์สาระดี EP8 มารู้จักสภาเด็กและเยาวชน สัมภาษณ์ คุณณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เพลงสภาเด็กและเยาวชน【OFS Audio】 โดย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

4 ขั้นตอนพิทักษ์เด็ก – แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

รายการ Grow up วัยรุ่นครั้งเดียว ตอน ทำความรู้จักสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย