TOPIC

กฎหมาย

แนวทาง

มาตรฐาน

องค์กรเอกชน

ฐานข้อมูล

NEW PROJECT

Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

E – Learning

Activity report

กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

จัดอบรมเด็กและเยาวชนคนกาฬสินธุ์เรียนรู้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “หยุดโควิด ไม่ติดโซเซียล” ภายใต้โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น ประจำปีงบประมาณ 2564
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 20 คน และบุคคลแวดล้อม 10 คน รวมกลุ่มเป้าหมาย 30 คนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ใช้ในการรณรงค์และเผยแพร่ในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ 2 บทเพลง ได้แก่ “ออนไลน์ปลอดภัย” และ “เตือนใจโลกออนไลน์”

ณ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

พลังเด็กและเยาวชน
ผนึกกำลังรับบทเป็นกระบอกเสียง
รับมือ COVID - 19
Image is not available

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ผ่านการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - 19 ร่วมกับเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Passing the experiencesนายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล


นายสุจริต กันชุมนายภูเบศ จิตรจริง


ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อคำ ขัดดิพงษ์
Slider

นางสาวสุดารัตน์  ถาวร
อดีตรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

การทำงานในฐานะของสภาเด็กและเยาวชนก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคได้
หากเด็กและเยาวชนที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว ไม่รู้จักการแบ่งเวลา หรือทุ่มเทกับการทำงานเกินไป จนหลงลืมว่าบทบาทและหน้าที่ของตนเองนั้นคืออะไร
ดังนั้นการเข้ามาทำงานในฐานะของสภาเด็กและเยาวชน ทุกคนจะต้องรับรู้ เข้าใจ และไม่หลงลืมว่าบทบาทของเด็กและเยาวชนคือการศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ และในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนเมื่อมีโอกาสก็เข้ามาทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ
ดังคำที่กล่าวไว้ว่า การศึกษาทำให้เรามีความรู้ กิจกรรมทำให้เราทำงานเป็น


Facebook : https://www.facebook.com/PloySSUR

#เรื่องเล่าจากพี่สู่น้อง
#No.4

Media

รายการคิดส์สาระดี EP8 มารู้จักสภาเด็กและเยาวชน สัมภาษณ์ คุณณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เพลงสภาเด็กและเยาวชน【OFS Audio】 โดย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

4 ขั้นตอนพิทักษ์เด็ก – แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

รายการ Grow up วัยรุ่นครั้งเดียว ตอน ทำความรู้จักสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย