สิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของใครที่ไหน แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน

🌱 … ส … อ่านเพิ่มเติม สิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของใครที่ไหน แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน